Smart strømmåling

Smart strømmåling

Interessen for å lese av detaljert informasjon om eget strømforbruk i hjemmet har økt. Forbrukerne ønsker stadig å lære mer om egen atferd for å få bedre kontroll over eget strømforbruk.

Med Puls-måler tar du kontroll over forbruket

Fjordkraft Puls er en liten boks du kobler til strømmåleren – så du kan følge med på forbruket her og nå. Boksen sender informasjon om strømforbruket til strømselskapets app via mobildata. Prisen for å sende data er inkludert i det faste månedsbeløpet og alt betales enkelt over strømregningen.

Stabil tilgang gjennom mobilnettet

Fjordkraft Puls sender data ved hjelp av mobilnettet. Det betyr at boksen like gjerne kan brukes på hytta som hjemme, så lenge det er mobildekning der du skal bruke den. Du får rask og stabil tilgang til strømforbruket ditt gjennom 4G. Boksen støtter også 5G, så du er sikret de beste signalene også i årene som kommer.

Historien bak

Fredrikstad Energi (FEAS) og Nxtech lærte hverandre å kjenne gjennom felles aktivitet innen forskning og utvikling av energiløsninger. I 2019 etablerte de i fellesskap selskapet NxtEnergy. Dette for å kunne følge opp et voksende behov for å hente ut data fra de nye
automatiske strømmålerne som ble installert i alle norske husstander.

NxTech har utført følgende oppgaver for Fjordkraftproduktet Puls:

  • Elektronikkutvikling
  • Firmwareutvikling
  • Industridesign og mekanisk konstruksjon
  • Satt opp volumproduksjon
  • Testsystemer for produksjon
  • Oppfølging produksjon og logistikk
  • Pakkemateriell og brukermanualer
  • Tredje-linje support

Etter et spennende utviklingsløp og testing, kan NXTech og NxtEnergy presentere Puls – og har i tillegg utviklet enheter for automatisk avlesing av vannmåler. Smart måling – både i et globalt og lokalt bærekraftperspektiv.

Comments are closed.