Artificial Intelligence for Digitising Industry

AI4DI konsortiet

I over 3 år har NxTech sammen med over 40 and bedrifter spredt over Europa arbeidet med bygging av demonstratorer for å vise hvordan Artificial Intelligence kan benyttes på edge computing, i motsetning til cloud computing som har vært mye benyttet til nå. AI4DI omfatter flere typer industrier og ble avsluttet november 2022 med presentasjon av samtlige demonstratorer på en felles samling i Reims, Frankrike.

Supply chains

Konsortiet har vært delt opp i segmentene Maskinering, Automotiv, Halvleder, Transport og Mat&Drikke. Jevnlige møter, på nett og fysisk, og formidling, som også er basert på åpent online (open access), etablerte et solid fundament for utveksling av arbeid utført, kunnskap og idéer.

Sub-supply chains

Hver av segmentene har vært delt opp i grupper. Matvare har bestått av to grupper, drueproduksjon i Champagne distriktet i Frankrike og soyabønner i Fredrikstad. Sammen med Intellectual Labs, Sintef og Denofa har NxTech arbeidet med predikativt vedlikehold av maskiner i prosesslinjen, og med innhenting og aggregering av sanntids måledata for å optimalisere produksjonen av mel, olje og lecitin fra soyabønner. Sensorer vist på denne siden (under) benyttes nå på transportører i fabrikken for å måle vanninnhold i soyabønner, og temperatur og fuktighet i luftkanaler.

Nxtech har blant annet bistått med

  • Søk etter leverandører
  • Valg av sensorer
  • Kameraovervåking
  • Gatewayer for industriell IoT
  • Dokumentasjon
  • Utvikling av demonstrator for prosessoptimalisering
  • Utvikling av demonstrator for predikativt vedlikehold

Comments are closed.