Smart water heater

Høiax CONNECTED is a brand new generation of smart water heater allowing mobile device control. NxTech has been crucial in developing the Connected water heater, with primary responsibility for SW and electronics.

Smart energy metering

After an exciting development run and testing, NXTech and NxtEnergy can present the well-known Fjordkraft Pulse Rate Monitor – and have also developed devices for the automatic reading of water meters.

Artificial Intelligence for Digitising Industry

AI4DI encompassed several types of industries, concluding in November 2022 with the presentation of all demonstrators at a joint gathering in Reims, France.

Comlight Motion Sensing Street Lighting System

Vi har for denne kunden utviklet elektronikk og firmware for flere produkt generasjoner, samt API for CMS back-end systemer. Vi har i tillegg satt produksjon ut til en av våre produksjonspartnere, samt teknisk kunde support.

Enheten har radar for deteksjon med avanserte algoritmer for å detektere kjørende og gående, samt skille ut andre støykilder.

Alle enheter kommuniserer med hverandre via RF sub-giga radio. GPRS og Cat M1 fjernstyring av anlegget, samt innhenting av data for statistikk.

Les mer på: https://www.comlight.no/

These Norwegian street lights only turn on when cars approach

A bright idea. Learn more: http://wef.ch/2o6RWj6

Publisert av World Economic Forum Torsdag 15. februar 2018