Think

For denne kunden har vi gjort følgende:

  • Prosjektledelse for elektronikk avdelingen
  • Prosjektkoordinering av regulativer, test og kvalifikasjon
  • Utarbeidelse av PCU software spesifikasjon
  • Utarbeidelse av motor spesifikasjon
  • Definere regulative standarder, EU direktiver og test standarder
  • Oppstart av diagnose prosjekt
  • Oppfølging av EMC tester

Bilde tatt fra EMC lab i Østersund.

Comments are closed.